Handledning

& f ö r e l ä s n i n g

Handledning vidgar

Handledning är professionellas möjlighet att fördjupa sina kunskaper om arbetet med människor genom nya perspektiv.

Grupphandledning ger just möjligheten att få det dilemma man tar upp speglat ur flera vinklar. Som handledare leder jag den processen och har det största ansvaret för att skapa ett klimat som är så pass tryggt att utveckling är möjlig. Min filosofi som handledare gör skillnad mellan ärendehandledning och handledning: I ärendehandledning får man svaret på hur ska jag göra? medan handledning ger möjligheten att från ett ärende inte bara komma fram till möjliga handlingsalternativ, men också se varje dilemma som en möjlighet att samtala om relationellt arbete i stort. ”Att se en värld i ett sandkorn” som Blake så vackert uttryckte det.

Har man mig som handledare så får för det mesta inte så många dilemman plats vid varje tillfälle, men jag är inte nöjd om inte alla gruppmedlemmar varje gång tycker att de får med sig något användbart till sitt dagliga arbete med människor. Handledningen har också utbildande inslag. Jag har arbetat som handledare i 25 år och mött en stor variation av grupper: Socialtjänsten, skolan, frivilligsektorn, chefer, coacher, kriminalvården, landstingsanställda samt andra handledare. Jag har också medverkat som superhandledare på handledarutbildningen på Socialhögskolan i Stockholm och på Ersta-Sköndal högskolas handledarutbildning. Jag har också gästföreläst på Linköpings Universitets handledarutbildning.

Utbildning möjliggör

Under åren har jag haft många utbildningar i kommunikation och samtal i allt från två dagar till flera år. Jag har anlitats av socialtjänst, skola och frivilligsektorn. Exempel på teman i dessa utbildningar:

Kommunikationsteori
Samtalsmetodik
Systemteori och salutogent tänkande
Olika familjeterapeutiska metoder
Utvärderingsinstrument
Olika synsätt på diagnoser

Jag genomför nu för tredje gången en Steg 1-utbildning på Gävle Högskola där jag är huvudlärare.

Jag är en flitigt anlitad föreläsare och har föreläst bland annat på Familjevårdssocionomernas rikskongress, Familjerättssocionomernas rikskongress, Ungdomsmottagningens rikskongress, Familjerådgivarnas rikskongress, Barnrättsdagarna, Socionomdagarna, Familjeterapeuternas Nordiska möte och Kyrkans familjerådgivare.

Olika teman ni kan boka en föreläsning kring:

Kommunikationsteori och samtalsmetodik
Försoning mellan vuxna barn och deras föräldrar
Att leva i bonusfamilj
Att arbeta som rådgivare i försoningsprocessen
Syskon- och familjerelationer
Att förbättra relationen till elevers föräldrar

Bild på Görels föreläsning på Folkuniversitetet

  • Handbok i föräldrasamtal

    Min handbok i föräldrasamtal används som kurslitteratur i universitetsutbildningar.

  • Podcast

    Jag diskuterar försoning och samtal i min pod.

Är du intresserad av att boka en föreläsning eller utbildning?