Handbok i föräldrasamtal
Bild på bok: andbok i föräldrasamtal

”Handbok i föräldrasamtal” gavs ut av Marelds förlag 2005 och finns idag på Studentlitteratur (omtryckt 2015).

Boken skrevs efter att jag under många år handlett och utbildat lärare i samtal. I tio år arbetade jag som skolkurator respektive familjeterapeut inom en resursskola. Jag har ofta föreläst och handlett om vikten av goda föräldrarelationer för barnens skull. Handboken fokuserar på hur man som yrkesutövare skapar goda föräldrarelationer och har många exempel på samtal som går snett, följt av alternativa samtal som fungerar.

Den finns fortfarande att köpa och används som kurslitteratur på både lärarutbildningar och förskolelärarutbildningar.