Kontakt

Bild på lokal

Jag har min mottagning på Kocksgatan 56, Södermalm i Stockholm.

Mottagningen har två rum: Ett mindre för samtalsterapi (bild till höger) och små handledningsgrupper samt ett större för handledning, samtalsterapi och andra aktiviteter.

Bild på Görel

Du når mig via mail till gorelfred@gmail.com eller på telefon (vardagar) 070-8798985.

Jag har för tillfället lång kö till terapisamtal men du är varmt välkommen att ställa dig i kön.

Min bakgrund är som socionom utbildad på Socialhögskolan i Stockholm, handledare utbildad på Ersta/Sköndals högskola, familjeterapeut utbildad i regi av Stockholms Familjeterapiförening, leg. psykoterapeut utbildad på Psykoterapiinstitutet i Stockholm

Min teoretiska och kliniska bas är systemiskt och salutogent inriktad.

Jag har lång erfarenhet av att erbjuda terapi både för enskilda, par och familjer. Jag är legitimerad psykoterapeut vilket borgar för att du får möta någon med både lång klinisk erfarenhet men även djup teoretisk kunskap. Samtal med mig kan vara allt från tre gånger till tre år. Vi gör en uppskattning ihop vid första tillfället och sedan bestämmer vi längs vägen hur lång tid vi gemensamt bedömer att du behöver möta mig i samtal. Vi för kontinuerliga samtal kring om du tycker att det vi gör hjälper dig/er. Jag tror att trots allt det du tycker är svårt och bekymmersamt i ditt liv så har du en kompetent sida som kan hjälpa mig att hjälpa dig. Vi gör det tillsammans!