Försoning

Ordet "försoning" betyder ”att lägga ned en strid”. Man behöver lägga ned striden, inte för att det man stred för var oviktigt att strida för utan för att man inte kommer att vinna. Man kommer inte att vinna därför att den man försöker få rätt gentemot inte kommer ge rätt. Orsakerna till det kan vara många – oförmåga, oförståelse, blockeringar, en annan beskrivning av vad som skedde. Försoning och förlåtelse är inte samma sak. Så det går att finna ro även om det är omöjligt att förlåta.

2014 skrev jag boken ”Försonas med din barndom – och kanske med dina föräldrar” tillsammans med journalisten Ulrika Hjalmarson- Neideman. Ämnet engagerar och berör. Jag har inbjudits att tala om ämnet på rikskongresser, bibliotek, Folkuniversitetet och diskuterat det i TV, radio och tidningar.

2019 startade jag ”Försoningspodden” och där läggs kontinuerligt nya avsnitt upp. Podden har uppmärksammats av P1:s ”Människor och tro” där jag medverkade i deras program om försoning 2019 och av ”Framgångspodden” med tre miljoner lyssnare per månad där jag har intervjuats i ämnet i december 2020.

Jag erbjuder föreläsningar i ämnet försoning – både för professionella och för allmänheten. Jag erbjuder även samtal för vuxna barn och deras föräldrar som vill se om det går att komma vidare i försoningsprocessen.

Har du frågor om individuella samtal, föreläsningar eller kurser?