Socialbidrag ur ett systemteoretiskt perspektiv
Bild på bok: Socialbidrag ur ett systemteoretiskt perspektiv

”Socialbidrag i ett systemteoretiskt perspektiv” kom 2002 på Gothia förlag och skrevs tillsammans med Kicki Olsson.

I slutet av 90-talet och början av 2000-talet arbetade jag intensivt tillsammans med Kicki för att göra försörjningsstöd inom socialtjänsten mer relationsfokuserat. Vi föreläste i kortare och längre utbildningar för 50-talet försörjningsstödsgrupper över hela landet om vikten av relation och samtal då man arbetar med det svåra innehållet pengar. Boken var ett led i det arbetet.

Den går tyvärr inte längre att köpa hos förlaget.