Handledning

  Utbildning

  Konflikthantering

  Familjeterapi

  Författarskap

 
   

Välkommen!

Görel Fred Konsult AB

Görel Fred handledare, utbildare, familjeterapeut och författare.

Utbildningsbakgrund socionom, leg psykoterapeut, treårig familjeterapiutbildning, tvåårig handledarutbildning vid Sköndalsinstitutet samt fler längre och kortare utbildningar i familjeterapi och nätverksterapi.

Tjänsteerbjudanden

Handledning
Handleder inom socialtjänst, behandlingshem, skola och frivilligsektorn utifrån ett systemteoretiskt synsätt – läs mer

Utbildning
Utbildar inom samtalsmetodik och psykosocialt behandlingsarbete
För socialtjänst – läs mer
För skola – läs mer
För frivilligsektorn –läs mer

Konflikthantering
Arbetar med personalgrupper där man behöver lösa interna konflikter
 – läs mer

Familjeterapi
Har en 20-årig erfarenhet av behandlingsarbete med barn och vuxna, de senaste tolv åren som utbildad familjeterapeut – läs mer

Författarskap
Handbok i föräldrasamtal” Mareld 2005 – läs mer
Socialbidrag i ett systemteoretiskt perspektiv” Gothia 2002 – läs mer

 

Görel Fred Konsult AB   •   telefon 070-879 89 85   •   e-post gorelfred@hotmail.com   •