Handledning

  Utbildning

  Konflikthantering

  Familjeterapi

  Författarskap

  Mediamedverkan

 
   

Välkommen!

Görel Fred Konsult AB
Mottagning: Kockgatan 56 på Södermalm, Stockholm

Görel Fred handledare, utbildare, familjeterapeut och författare.

Utbildningsbakgrund socionom, leg psykoterapeut, treårig familjeterapiutbildning, tvåårig handledarutbildning vid Sköndalsinstitutet samt fler längre och kortare utbildningar i familjeterapi och nätverksterapi.

Tjänsteerbjudanden

Handledning
Handleder inom socialtjänst, behandlingshem, skola och frivilligsektorn utifrån ett systemteoretiskt synsätt – läs mer

Utbildning
Utbildar inom samtalsmetodik och psykosocialt behandlingsarbete
För socialtjänst – läs mer
För skola – läs mer
För frivilligsektorn –läs mer

Konflikthantering
Arbetar med personalgrupper där man behöver lösa interna konflikter
 – läs mer

Familjeterapi
Har en 25-årig erfarenhet av behandlingsarbete med barn och vuxna, de senaste tolv åren som utbildad familjeterapeut – läs mer

Författarskap
Försonas med din barndom – och kanske med dina föräldrar" Studentlitteratur 2015 – läs mer
Handbok i föräldrasamtal” Mareld 2005 – läs mer
Socialbidrag i ett systemteoretiskt perspektiv” Gothia 2002 – läs mer

 

Görel Fred Konsult AB   •   telefon 070-879 89 85   •   e-post gorelfred@hotmail.com   •