Handledning

  Utbildning

  Konflikthantering

  Familjeterapi

  Författarskap

  Mediamedverkan

 
   

Välkommen!

Görel Fred Konsult AB
Mottagning: Kockgatan 56 på Södermalm, Stockholm

Görel Fred handledare, utbildare, familjeterapeut och författare.

Utbildningsbakgrund socionom, leg psykoterapeut, treårig familjeterapiutbildning, tvåårig handledarutbildning vid Sköndalsinstitutet samt fler längre och kortare utbildningar i familjeterapi och nätverksterapi.

Tjänsteerbjudanden

Handledning
Handleder inom socialtjänst, behandlingshem, skola och frivilligsektorn utifrån ett systemteoretiskt synsätt – läs mer

Utbildning
Utbildar inom samtalsmetodik och psykosocialt behandlingsarbete
För socialtjänst – läs mer
För skola – läs mer
För frivilligsektorn –läs mer

Konflikthantering
Arbetar med personalgrupper där man behöver lösa interna konflikter
 – läs mer

Familjeterapi
Har en 25-årig erfarenhet av behandlingsarbete med barn och vuxna, de senaste tolv åren som utbildad familjeterapeut – läs mer

Författarskap
Försonas med din barndom – och kanske med dina föräldrar" Studentlitteratur 2015 – läs mer
Handbok i föräldrasamtal” Mareld 2005 – läs mer
Socialbidrag i ett systemteoretiskt perspektiv” Gothia 2002 – läs mer

Föreläsningar i miniformat
Hösten 2017

Välkomna till tre kvällar om relationer i höst

Måste man försonas med sina föräldrar?
27 september 18:30–20:30

En kväll om skillnaden mellan försoning och förlåtelse.
Om att hitta strategier för viktiga men ibland besvärliga relationer.

”Du bestämmer inte över mig!”
18 oktober 18:30–20:30

En kväll om att hitta former för att vara tillsammans i bonusfamiljen

”Söstra mi!”
29 november 18:30–20:30

En kväll om syskonrelationer. Är det något fel om man inte har det bra med sina syskon? Har folk det? Om livslånga relationer som inte är så lätt för många.

Hela programmet hittar du här!

 

Görel Fred Konsult AB   •   telefon 070-879 89 85   •   e-post gorelfred@hotmail.com   •