Handledning

  Utbildning

  Konflikthantering

  Familjeterapi

  Författarskap

  Mediamedverkan

 
   

Utbildning

Socialtjänsten

Jag har mött ett 60-tal grupper inom socialtjänsten över stora delar av landet i samtalsmetodik och systemiskt tänkande. Utbildningarna har varierat i längd från några dagar till ett år.

Detta är en del av de teman jag arbetar med:

• Kommunikationsteori – vad styr vår kommunikation?

• Samtalsmetodik:
  – vikten av att tala samman, inte till
  – att handskas med våra olika kartor av verkligheten
  – hur man pratar process och inte fastnar i enbart innehåll
  – linjärt och cirkulärt tänkande, den avgörande skillnaden för hur man
     upplever det som sker
  – att skapa gemensamt kontrakt med sina klienter, om klienten inte är
     intresserad av förändringar i sitt liv – vad är det då för kontrakt man
     har?

• Nätverksarbete

• Reflekterande processer

• Att handskas med sin dubbla roll som hjälpare och myndighetsutövare.

Skolan

Under de senaste 15 åren har jag föreläst och haft längre utbildningar inom skolan. Jag har föreläst om hur man skapar förtroendefulla relationer till elevers föräldrar för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för lugnare och mer motiverade elever. Jag har också haft längre utbildningar på ett flertal skolor då jag fördjupat dessa tankar och undervisat i samtalsmetodik och kommunikationsteori. Utifrån erfarenheterna av alla dessa möten med lärare över hela landet skrev jag 2005 boken "Handbok i föräldrasamtal" som bl.a annat använts inom lärarutbildningen.

Högskolan

Huvudlärare på Steg 1 utbildning i systemisk och relationell inriktning 2014-2016 på Gävle Högskola.

Frivilligsektorn

Jag har haft utbildningar i samtalsmetodik och bemötande för Sociala Missionen, Rädda Barnens föräldratelefon, Barncancerfonden och Alla Kvinnors Hus.

Att möta människor i kris som frivillig innebär att man är mittemellan det professionella och det privata. Man kan dela med sig mer av sitt eget liv än då man arbetar som professionell, men man behöver ändå sätta den hjälpsökande i fokus. I de organisationer som jag arbetat för har jag föreläst om samtalsmetodik och kommunikation.
  – Hur får man samtal levande?
  – Hur bemöter man frustration?
  – Hur hjälper man andra att sätta ord på det de känner och tänker?

 

Görel Fred Konsult AB   •   telefon 070-879 89 85   •   e-post gorelfred@hotmail.com   •