Handledning

  Utbildning

  Konflikthantering

  Familjeterapi

  Författarskap

  Mediamedverkan

 
   

Konflikthantering

Har ni svårt att prata med varandra på arbetsplatsen?

Ligger det konflikter mellan er och förlamar kreativiteten?

Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med konflikter och förändringsarbete både på individuellt plan och i grupper.

Att arbeta med konflikter handlar om att inte ”hoppa över” det som skapat konflikten, men inte heller fastna där.

Hur vill man ha det ihop? Vad behöver man för det? Det är frågor jag har stor vana att arbeta med grupper kring.

Görel Fred Konsult AB   •   telefon 070-879 89 85   •   e-post gorelfred@hotmail.com   •