Handledning

  Utbildning

  Konflikthantering

  Familjeterapi

  Författarskap

  Mediamedverkan

 
   

Handledning

Lagom ovanlig

Handledning är ett tillfälle till eftertanke och metodutveckling . Utifrån ett systemiskt synsätt handleder jag inom socialtjänst, skola och frivilligsektorn. Det systemiska synsättet innebär att se till helheten – vad påverkas av vad? Vad kan man göra åt det? Det innebär också att låta fleras bilder mötas.

Av den anledningen är det viktigt för mig som handledare att stödja ett klimat i gruppen där deltagarna är aktiva och får sin röst hörd. Jag är också förtjust i tanken att handledningen ska upplevas som ”lagom ovanlig” för att citera Tom Andersen. Upplevs den som ”alltför vanlig” läggs inget till det man redan kan och är den ”alltför ovanlig” läggs inget till för att det blir för främmande.

Min uppgift som handledare är att tillsammans med den grupp jag möter hitta utmaningen i det ”lagom ovanliga”.

Jag ger gärna referenser på den typ av handledning som ni är intresserade av: socialtjänst, skola, chefshandledning eller frivilligsektorn.

 

Görel Fred Konsult AB   •   telefon 070-879 89 85   •   e-post gorelfred@hotmail.com   •