Handledning

  Utbildning

  Konflikthantering

  Familjeterapi

  Författarskap

  Mediamedverkan

 
   

Familjeterapi

Jag har under drygt 20 år mött familjer, par och enskilda i samtal om relationer. En samtalsserie kan vara allt från några enstaka gånger till att vi träffas under ett år eller mer.

Jag har mött par som inte tycker att de kan prata med varandra längre, par som inte tar i varandra längre, föräldrar som inte vet hur de ska handskas med sina ”bråkiga” barn, föräldrar som inte får kontakt med sina barn. Jag har mött vuxna som är sorgsna över relationen till sina föräldrar, vuxna som känner leda och ledsenhet i livet, människor som vill förändring.

Välkommen att höra av dig!

Görel Fred Konsult AB   •   telefon 070-879 89 85   •   e-post gorelfred@hotmail.com   •